PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW...T.2

PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW...T.2nr katalogowy: 5635
 • Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t. II: Listy rękopiśmienne i drukowane, seria: Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795-1918)

  Red. Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, Wiesław Caban, Lidia  Michalska-Bracha

  Kielce: UJK, 2017

  ss. 516

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7133-692-8

   

  Źródła rękopiśmienne i drukowane  były gromadzone w roboczej bazie danych, która powstała w wyniku kilkuletnich prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały dokumentują okres doby niewoli i rozbicia kraju w badanym okresie. Zasięg terytorialny obejmuje  źródła autorstwa osób wywodzących się z Ziem Zabranych oraz osób niepochodzących z tych terenów ale piszących o nich. Uwzględniono również wspomnienia i listy Polaków pochodzących z Ziem Zabranych – uczestników polskich walk  narodowowyzwoleńczych, którzy w wyniku represji znaleźli się na Syberii. Niniejsza publikacja ma charakter otwarty i  stanowi istotny punkt wyjścia  dla dalszych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, gdyż jak wynika  ze wstępnego rozeznania, archiwa regionalne i muzea na Litwie, Białorusi i Ukrainie kryją prawdopodobnie jeszcze wiele  ciekawych   materiałów rękopiśmiennych.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

72,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty