PRZYCZYNKI ŹRÓDŁOWE DO HISTORII ZAKONU

PRZYCZYNKI ŹRÓDŁOWE DO HISTORII ZAKONUnr katalogowy: 1860
 • Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

  Andrzej Hubert Nowak

  Toruń : UMK, 2011

  ss. 220

  Format B5

  Oprawa miękka

  Indeks.

  ISBN 978-83-231-2765-9

   

  W prezentowanym tomie zamieszczono dokumenty i listy związane z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach, których publikację Zenon Hubert Nowak przygotował w latach 1976-1999. Ingerencja Redakcji w pierwotny tekst ograniczyła się jedynie do przetłumaczenia „Wstępów" na język niemiecki.
  Ze wstępu Romana Czai

   

  Wstęp - Einleitung (Roman Czaja), s. 7

  Nieznany dokument Władysława Jagiełły w sprawie zastawu Nowej Marchii w roku 1402 - Ein unbekanntes Dokument Władysław Jagiełłos zur Verpfändung der Neumark 1402, s. 15

  Akt rozpoczynający „Wielką wojnę". List wypowiedni wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 6 sierpnia 1409 roku - Der Akt, der den „Grossen Krieg" begann. Der Absagebrief Ulrichs von Jungingen vom 6. August 1409, pierwodruk: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976, nr 1(131), s. 23

  Protokół z rokowań polsko-krzyżackich w G rabiu i na kępie wiślanej pod Raciążkiem w roku 1414 - Protokoll der Verhandlungen zwischen Polen und dem Deutschen Orden in Grabau und auf der Weichselkämpe bei Raciążek 1414, s. 39

  Materiały źródłowe do sprawy wyroku wrocławskiego Zygmunta Luksemburskiego w procesie polsko-krzyżackim z 1420 r. - Quellen zur Frage des Breslauer Urteils Sigismunds von Luxemburg im Prozess zwischen Polen und dem Deutschen Orden 1420, s. 75

  O sposobach werbowania intelektualistów do zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku - Methoden der Intellektuellenwerbung für den Deutschen Orden in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 103

  Nieznane źródła do dziejów książek rękopiśmiennych w zakonie krzyżackim w Prusach z pierwszej połowy XV wieku - Unbekannte Quellen zur Geschichte der handschriftlichen Bücher im Deutschen Orden in Preussen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 115

  Sprawa zaopatrzenia „emerytalnego" w zakonie krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku - Die Frage der „Altersversorgung" im Deutschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 133

  Zezwolenia wielkich mistrzów na wywóz zboża z Prus w latach 1421-1422 - Die von den Hochmeistern des Deutschen Ordens in den Jahren 1421-1422 erteilten Genehmigungen für Getreideausfuhr aus Preussen, s. 165

  Przyczynek do życia codziennego zakonie krzyżackim. Wykaz rachunków komturstwa dzierzgońskiego z 1429 roku - Ein Beitrag zur Erforschung des Alltagslebens im Deutschen Orden: das Rechnungsverzeichnis
  der Komturei Christburg von 1429, s. 181

  Przyczynek do układu przestrzennego średniowiecznego Chełmna - Ein Beitrag zur Erforschung der Raumordnung des mittelalerlichen Kulm, s. 207

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

24,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty