RUCH NATURALNY LUDNOŚCI RZYMSKOKATOLICKIEJ W LUBELSKIEM

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI RZYMSKOKATOLICKIEJ W LUBELSKIEMnr katalogowy: 4986
 • Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900

  Piotr Rachwał

  Lublin:KUL, 2019

  ss. 1272

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-8061-677-6

   

  Spis treści

  Wykaz skrótów

  Wstęp

  Rozdział 1.
  Terytorium, ludność, gospodarka- rys historyczny
  1 1 Terytorium
  1 1 1 Państwowe podziały administracyjne
  1 1 2 Terenowa organizacja Kościoła lubelskiego
  1 2 Liczba ludności
  1 3 Stosunki społeczno-gospodarcze

  Rozdział 2.
  Wartość źródłowa metryk i czynniki na nią wpływające
  2 1 Przepisy o rejestracji, forma i treść zapisów metrykalnych
  2 2 Stan i ciągłość rejestracji
  2 3 Czynniki źródłotwórcze rejestracji metrykalnej
  2 3 1 Przymus parafialny
  2 3 2 Duchowieństwo
  2 3 3 Opłaty iura stolae
  2 3 4 Klęski elementarne
   
  Rozdział 3.
  Śluby
  3 1 Liczby zawartych ślubów i ich dynamika
  3 2 Sezonowość miesięczna ślubów

  Rozdział 4.
  Chrzty
  4 1 Liczby zarejestrowanych chrztów i ich dynamika
  4 2 Wskaźnik Ch/Ś
  4 3 Wskaźnik maskulinizacji noworodków
  4 4 Sezonowość miesięczna poczęć i urodzeń
   
  Rozdział 5.
  Pogrzeby
  5 1 Liczby zarejestrowanych pogrzebów i ich dynamika
  5 2 Zgony w latach klęskowych
  5 3 Wskaźnik dynamiki demograficznej
  5 4 Sezonowość miesięczna zgonów

  Rozdział 6.
  Przemiany demograficzne w Lubelskiem w świetle projekcji odwróconej
  6 1 Charakterystyka metody i jej wcześniejsze zastosowania
  6 2 Dobór parafii oraz określenie parametrów wejściowych modelu
  6 3 Stan i struktura wieku ludności
  6 4 Surowe współczynniki urodzeń, zgonów i przyrost naturalny
  6 5 Współczynniki reprodukcji brutto i netto
  6 6 Oczekiwana długość trwania życia w momencie narodzin

  Zakończenie

  Summary

  Bibliografia

  Aneks 1. Wykaz miejscowości należących do parafii
  Aneks 2. Autorzy wpisów metrykalnych (do początków XIX w )
  Aneks 3. Śluby według miesięcy
  Aneks 4. Chrzty według miesięcy
  Aneks 5. Pogrzeby według miesięcy
   
  Spis tabel, wykresów, map

  Indeks geograficzny

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

160,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty