TESTAMENTY MIESZKAŃCÓW LWOWSKICH Z DRUGIEJ POŁOWY....

TESTAMENTY MIESZKAŃCÓW LWOWSKICH Z DRUGIEJ POŁOWY....nr katalogowy: 6995
 • Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku

  Oprac. Oksana Winnyczenko

  Warszawa: Semper, 2017

  ss. 381

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN  978-83-7507-234-1

   

  Seria źródłowa „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.

  Mam nadzieję, że publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne zachowanie  (Urszula Augustyniak).

  Katalog obejmuje informacje o 2157 testamentach mieszkańców Lwowa oraz gości tego miasta, którzy sporządzili swe akty ostatniej woli krótko lub dłużej mieszkając we Lwowie. Celem publikacji jest udostępnienie informacji o testamentach tych osób dla intensyfikacji badań nad społeczeństwem miejskim wczesnonowożytnego Lwowa. Katalog bez wątpienia określi nowe horyzonty badawcze dla historyków prowadzących badania nad poszczególnymi mieszkańcami i rodzinami lwowskimi, kulturą materialną, praktykami funeralnymi, etc.

  Oksana Winnyczenko – absolwentka Wydziału Historycznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, doktor nauk historycznych. Jest kierownikiem Programu Historycznego oraz docentem Katedry Historii Nowożytnej i Współczesnej Ukrainy na Wydziale Humanistycznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Zainteresowania naukowe: spadkobranie testamentowe, kultura religijna Rzeczypospolitej, wczesnonowożytne praktyki funeralne, tożsamość wczesnonowożytna, rodzina szlachecka i mieszczańska, wczesnonowożytna historia Lwowa, dzieje Ormian lwowskich.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

67,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty