ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CZ.1

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CZ.1nr katalogowy: 9498
 • Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Część 1: Średniowiecze

  Oprac. Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski

  Toruń: UMK, 2019

  ss. 240

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231416-48

   

  Wstęp / 9

  Rozdział I. Od legendarnych początków Polski do zjazdu w Gąsawie / 13
  1. Opis terenów należących do współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego / 15
  2. Legenda o śmierci Popiela / 21
  3. Zniszczenie grodu kruszwickiego w czasie walk wewnątrzdynastycznych w końcu XI w. / 25
  4. Opis oblężenia Nakła w czasie walk Bolesław Krzywoustego z Pomorzanami / 29
  5. Możnowładcze fundacje klasztorne na Kujawach / 35
  6. „Pierwsze” księstwo kujawskie Mieszka Starego i Bolesława Mieszkowica / 39
  7. Pogłębianie się rozbicia dzielnicowego: księstwo ujskie Władysława Odonica / 43
  8. Pochodzenie i znaczenie kujawskiej linii dynastii Piastów / 47
  9. Herb Piastów kujawskich i Kujaw / 51
  10. Zjazd w Gąsawie i zabójstwo Leszka Białego / 55

  Rozdział II. Od sprowadzenia krzyżaków nad Wisłę do pokoju kaliskiego / 59
  1. Początki władztwa krzyżackiego nad Wisłą / 61
  2. Przywilej chełmiński z 1233 r. / 67
  3. Konflikt zakonu niemieckiego z księciem pomorskim Świętopełkiem / 73
  4. Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez zakon niemiecki w 1309 r. / 77
  5. Wyprawy wojsk zakonu niemieckiego na Kujawy w 1330 r. / 81
  6. Bitwa pod Radziejowem/Płowcami w 1331 r. / 87
  7. Zjazd wyszehradzki i wyrok w sprawie Pomorza / 93
  8. Ceremonialne przekazanie dokumentów potwierdzających pokój między Królestwem Polskim a zakonem niemieckim dokonane w lecie 1343 r. / 97
  9. Opis granicy rozdzielającej władztwo zakonu niemieckiego i ziemie Królestwa Polskiego ustalonej w 1349 r. / 101

  Rozdział III. Polsko-krzyżackie pogranicze w czasach od śmierci Kazimierza I Wielkiego do wojny 1409–1411 / 105
  1. Lenne władztwo księcia pomorsko-słupskiego Kazimierza na Kujawach bydgoskich i w ziemi dobrzyńskiej / 107
  2. Władztwo Władysława Białego na Kujawach i w Złotorii / 113
  3. Wojna wewnętrzna w Wielkopolsce i na Kujawach w latach 80. XIV stulecia / 117
  4. Spór Władysława Opolczyka, księcia dobrzyńskiego i gniewkowskiego z biskupem płockim / 121
  5. Zjazd króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego mistrza zakonu niemieckiego Konrada von Jungingen w Gniewkowie oraz wizyta króla w Toruniu wiosną 1405 r. / 125
  6. Wyprawa wojska zakonu niemieckiego do ziemi dobrzyńskiej w 1409 r. / 129
  7. Traktat toruński z 1411 r. / 133
  8. Mikołaj z Ryńska i represje zakonu krzyżackiego wobec niektórych poddanych w ziemi chełmińskiej po wojnie 1409–1411 / 137

  Rozdział IV. Od traktatu mełneńskiego do II pokoju toruńskiego / 141
  1. Atak wojsk polskiego i litewskiego na Prusy w 1422 r. i okoliczności zawarcia pokoju nad jeziorem Mełno / 143
  2. Bitwa pod Dąbkami w 1431 r. / 147
  3. Spustoszenia wojenne w ziemi chełmińskiej w 1. Połowie XV w. / 151
  4. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 r. / 157
  5. Akt hołdowniczy przedstawicieli miast i mieszkańców ziemi chełmińskiej złożony w Toruniu królowi Polski Kazimierzowi II Jagiellończykowi 28 V 1454 r. oraz formuły hołdownicze wobec króla Polski z 1454 r. i wielkiego mistrza zakonu niemieckiego z 1422 r. / 163
  6. Wyprawa wojska koronnego pod wodzą króla Kazimierza II Jagiellończyka do ziemi chełmińskiej jesienią 1455 r. / 171
  7. Drugi pokój toruński w 1466 r. / 175
  8. Autonomia Prus Królewskich po wojnie trzynastoletniej / 181

  Rozdział V. Społeczeństwo i gospodarka regionu w średniowieczu / 185
  1. Postać księcia / 187
  2. Przywilej immunitetowy dla biskupstwa włocławskiego z 1250 r. / 189
  3. Biskupi jako możnowładcy i panowie / 195
  4. Przywilej lokacyjny Bydgoszczy z 1346 r. / 199
  5. Wróżdy szlacheckie i zajazdy na Kujawach / 207
  6. Wykaz służb militarnych w okręgu lipieneckim w ziemi chełmińskiej / 211
  7. Husytyzm w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach / 217
  8. Powinności kmieci ze wsi szlacheckich terytorium nakielskiego diecezji gnieźnieńskiej wobec Kościoła / 223

  Aneks – karty ćwiczeń / 227
  1. Drzewo genealogiczne kujawskiej linii Piastów / 229
  2. Mapa „Polska w XIII w.” / 231
  3. Mapa „Prusy Królewskie i Prusy Zakonne w 1466 r.” / 233
  4. Mapa „Podziały regionalne województwa kujawsko-pomorskiego” / 235

  Bibliografia / 237

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

32,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty