Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Z BOGIEM I PRZECIWKO BOGU

Wysyłka w: 3 dni
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 33,00 zł 33.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Z Bogiem i przeciwko Bogu

Sławomir Kościelak (red.)

Gdańsk : UG, 2016

ss. 325

Format B5

Oprawa miękka

ISSN 2081-3309

 

Siódmy tom Studia Historica Gedanensia zatytułowany Z Bogiem i przeciwko Bogu, zawiera artykuły odnoszące się do zagadnień religijnych i religioznawczych na przestrzeni od średniowiecza po wiek XXI. Są to zarówno refleksje ogólne, dotyczące istoty fenomenu religijności i postaw areligijnych  w wybranych przestrzeniach czasowych lub terytorialnych, bądź też studia nad poszczególnymi przypadkami, dotyczącymi osób, miejsc, organizacji.   Refleksji o charakterze historycznym towarzyszy także ujęcie antropologiczne i kulturoznawcze.

Spis rzeczy
Wstęp (Sławomir Kościelak) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
ARTYKUŁY
Rafał Kubicki
Uwagi na temat roli zakonów mendykanckich w duszpasterstwie
na terenach wiejskich państwa zakonu krzyżackiego w Prusach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     17
Aleksandra Porada
Le Testament by Jean Meslier: the Pioneering Work of the Militant Atheism
in France .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     38
Ireneusz Szczukowski
„W czymże tedy przez tych mędrków świat oświecony?” – Floriana Jaroszewicza
apologia panieństwa i powściągliwości .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Sławomir Kościelak
Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w.
w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Iwona Sakowicz
Pielgrzymka do Ziemi Świętej we wspomnieniach Adama Sierakowskiego
i Pawła Orzechowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lucyna Żukowska
Niemiecki Bóg Niemieckich Chrześcijan w prasie Wolnego Miasta Gdańska
(1933–1939) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
Daria Mazur
Hybryda światopoglądowa – refleksje nad genezą i rozwojem nurtu
realizmu socpaxowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Małgorzata Strzelecka
O nową syntezę kultury na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”.
Wizja nowej syntezy kultury w publicystyce Jerzego Turowicza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .155
Timothy David Curp
Saving Polish Souls in Ordinary Time: Catholic Evangelization and Poland’s
Transformation, 1975–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Grzegorz Pełczyński
Kilka uwag na temat specyfiki religijnej Rosji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Anna Paner
Kilka uwag o fenomenie kultu św. Wita w kulturze ludowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217
Joanna Zamorska
Święci Patroni, prestiż i władza w organizacji fiest w Dolinach Centralnych
Oaxaca (Meksyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Maria Urbańska‑Bożek
Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje
filozoficzne i teologiczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258
Danuta Słaba
Religia, czyli „chwiejność znaczeń”. Pytanie o współczesną formułę religijności
w dyskursie postmodernistycznym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .276
RECENZJE
Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817–1895),
wstęp, opracowanie i redakcja Wiesław Caban i Jerzy Szczepański, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 240 (Zbigniew Opacki) ���������� 291
Sönke Neitzel, Harald Welzer, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania,
tłum. Viktor Grotowicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014,
ss. 510 (Tomasz E. Bielecki) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
Aleksander Piwek, Wystroje artystyczne kościoła pocysterskiego w Oliwie, Wydawnictwo
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013,
ss. 175 (Karolina Darznik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .308
Wiesław Brzoskowski, Dzieje Trójwsi (Więckowy, Malary, Junkrowy),
Wydawnictwo Drukarnia Mirotki, Skarszewy 2012, ss. 206
(Łukasz Grochowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
KRONIKA NAUKOWA
Anna Łysiak‑Łątkowska
Sprawozdanie z konferencji „»Na koniu, co się cofa, jechać niebezpiecznie«:
koń w kulturze miejskiej – z dziejów historii i tradycji od średniowiecza
po współczesność” (Sopot, 25–26 września 2015 r.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319
Contents
Introduction (Sławomir Kościelak) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
ARTICLES
Rafał Kubicki
Remarks on the role of mendicant orders in the ministry in rural areas
of the State of Teutonic Knights in Prussia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Aleksandra Porada
Le Testament by Jean Meslier: the Pioneering Work of the Militant Atheism
in France .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Ireneusz Szczukowski
“What is the world then by the wiseacres enlightened?” Florian Jaroszewicz’s
apology of virginity and restraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sławomir Kościelak
Manifestations of secularisation and religiosity in Gdansk at the turn
of 18th and 19th centuries in the light of diary relations
and press accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Iwona Sakowicz
The pilgrimage to the Holy Land in Adam Sierakowski
and Paweł Orzechowski’s accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lucyna Żukowska
German God of German Christians in the press of Free City Danzing
(1933–1939) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
Daria Mazur
Hybryd worldview – reflection on the genesis and development
of socpax realism current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Małgorzata Strzelecka
For new synthesis of culture in “Tygodnik Powszechny” (“The Weekly Common”)
and “Znak” (“The Sign”). The vision of new synthesis of culture in journalistic
writing of Jerzy Turowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
Timothy David Curp
Saving Polish Souls in Ordinary Time: Catholic Evangelization
and Poland’s Transformation, 1975–1989 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
Grzegorz Pełczyński
Religious Specyficity in Russia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Anna Paner
A few remarks on the phenomenon of Saint Vitus cult in folk culture . . . . . . . 217
Joanna Zamorska
Saint Patrons, prestige and authority in organisation of feasts
in Oaxaca Central Valleys in Mexico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .237
Maria Urbańska-Bożek
God – creative impetus of life. Bergson’s thought, its sources and philosophical
and theological consequences .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258
Danuta Słaba
Religion, i.e. “instability of meanings”. Asking about the contemporary formula
of devotion in postmodernist discourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
REVIEWS
Pole in a tsarist uniform. Aleksander Skolimowski ‘s memories (1817–1895),
Introduction, elaboration and editing Wiesław Caban and Jerzy Szczepański,
Publishing House of Jan Kochanowski University, Kielce, ss. 240
(Zbigniew Opacki) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
Sonke Neitzel, Harald Welzer, Soldiers. Protocols of fights, killing and dying,
translation
Viktor Grotowicz, Political Critique Publishing House,
Warsaw 2014, ss. 510 (Tomasz E. Bielecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Aleksander Piwek, Artistic decoration of the post Cistercian church in Olive,
Publishing House: Faculty of Architecture of Gdansk University of Technology,
Gdansk 2013, ss. 175 (Karolina Darznik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 308
Wiesław Brzoskowski, The history of Tri-Village (Więckowy, Malary, Junkrowy),
Publishing
House: Mirotki Printing Office, Skarszewy 2012, ss. 206
(Łukasz Grochowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
SCIENTIFIC CHRONICLE
Anna Łysiak-Łątkowska
Report on the conference “»It is dangerous to ride a horse that retreats«: the horse
in urban culture – from the history and tradition since the Middle Ages till
contemporary times” (Sopot, 25–26.09.2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl